Šta je kombuha (kombucha)

kombuha gljiva

Kombuha (kombucha), Kombuha gljiva, Kombuha pečurka, Combuchu, Fungo japon, Kineska gljiva, Indijska čajna gljiva, Olinka, Ruska meduza, Čaj za dugovečnost, Mandžurijska gljiva, Mo-Gu, Kwassan, Kargasok tea, Haipao, Champignon de longue vie, Cembuja orijentalis, Pichia fermentans…
Sva ova imena govore o rasprostranjenosti i popularnosti ovog „čudesnog“ proizvoda prirode.

Kombuha je poreklom iz Mandžurije (severoistočne Kine), a ime je japanskog porekla i zabeleženo je u Kineskom carstvu pre više od 2000 godina. Prvi zapisi o kombuhi su iz 220. godine p.n.e. Još tada su ljudi uočili neobične prirodne formacije koje imaju blagotvorno dejstva na njihovo telo. To su kvas, kefir, boza i kombuha. Kombuha je iz Mandžurije preko Rusije u19. veku preneta u Evropu.

Šta je kombuha

kombuha kulture

kombuha kulture

Kombuha nije gljiva. Naziv „gljiva“ ili „pečurka“ dolazi od izgleda ove kulture u vidu celulozne navlake na površini tečnosti čija forma i boja podsećaju na gljivu.
Kombuha je biološka zajednica (simbioza) različitih mikroorganizama
od lišaja, pichie i drugih kvasaca pa do bakterija. Utvrđeno je da mikrofloru sirćetnih bakterija u kulturi kombuke sačinjavaju vrste Acetobacter aceti, Acetobacter pasteurianus i Gluconobacter xylinum (koja je primarna), a od kvasaca najprisutnije su vrste iz rodova Saccharomyces, Candida i Kloeckera. Kultura kvasaca je mnogo raznovrsnija u odnosu na sirćetne bakterije, tako da se u istraživanjima otkriva veliki broj različitih rodova, što može da varira, zavisno od geografskog porekla.
Kombuha gljiva nije jestiva, već samo njeni proizvodi u vidu čaja, mlečnog napitka, sirćeta, ekstrakta i dr. koji nastaju uz našu pomoć.

Izgled kombuhe: Mlada kombuha podseća na tanku sivo-belu palačinku koja tokom rasta deblja i poprima braon boju rastvora u kome živi. To je jedan od prvih vidljivih produkata biotransformacije zasladjenog čaja – celuloza koje se formira na površini hranljive tečnosti. Tamnije sivkastu, odnosno braon boju, ima starija i deblja kombuha pa ih po tome možemo razlikovati.
Gradja kombuhe:
Kombuha je višeslojna, želatoidna membrana u obliku diska ili pečurke. Odrasla kombuha izgleda kao debela, sluzava, smeđa navlaka pihtijaste mase koja pliva i živi na površini hranljivog rastvora. Nju na površini održava ugljendioksid koji nastaje vrenjem kvasaca.

Napomena: Ovaj članak je jedan pokušaj da se podaci iz više izvora povežu na jednom mestu u cilju lakšeg informisanja i što boljeg upoznavanja ovog starodrevnog, širom sveta popularnog eliksira.
Činjenica je da postoje tendencije ignorisanja pa i potpunog negiranja lekovitosti pojedinih supstanci koje nazivamo prirodnim lekovima, ali i mnoga verovanja i tvrdnje o njihovoj lekovitoj moći, koje su često samo u domenu rekla-kazala, ili nepotvrdjenih iskustava pojedinaca.
Nama ostaje da se individualno odredjujemo i sami donosimo odluke o tome u šta ćemo verovati i šta nam je činiti.
Citat:
Smatra se da je kombuha nutritivno i biološki veoma vredna zbog čega se preporučuje njeno svakodnevno konzumiranje. Danas se dosta zna o sastavu napitka i njegovim svojstvima, ali ta pitanja, kao i mikrobiološki aspekti i razjašnjenja svih biohemijskih procesa koji se odvijaju predmet su brojnih ispitivanja u većem broju istraživačkih centara„. (PDF) Tehnološki fakultet, Novi Sad/Pregledni rad (kombuha) 

Sajt američkog udruženja za rak – citati:
No human studies have been published in the available scientific literature that support any of the health claims made for Kombucha tea. There have, however, been reports of serious complications and death linked to the tea. “ (Ne postoji ni jedna objavljena studija koja potvrđuje bilo kakvu lekovitost kombuhe. Sa druge strane postoje izveštaji o ozbiljnim komplikacijama i smrtnim slučajevima povezane sa čajem kombuhe).

Available scientific evidence does not support claims that Kombucha tea promotes good health, prevents any ailments, or is works to treat cancer or any other disease. Serious side effects and occasional deaths have been linked with drinking Kombucha tea“.  (Dostupni naučni radovi ne podržavaju tvrdnje da Kombuha čaj promoviše dobro zdravlje, sprečava bilo koju bolest, ili da ima ulogu u tretiranju raka ili bilo koje druge bolesti. Ozbiljni sporedni efekti i smrtni ishodi povezani su sa pijenjem Kombuha čaja).

This product may be sold as a dietary supplement in the United States. Unlike companies that produce drugs (which must be tested before being sold), the companies that make supplements are not required to prove to the Food and Drug Administration that their supplements are safe or effective, as long as they don’t claim the supplements can prevent, treat, or cure any specific disease„. (Ovaj proizvod se u SAD-u može prodavati kao dijetetski dodatak ishrani. Za razliku od kompanija koje proizvode lekove (koji moraju biti testirani pre prodaje), kompanije koje proizvode suplemente nisu u obavezi da dokazuju „Upravi za hranu i lekove“ da su njihovi proizvodi sigurni i efikasni dokle god ne tvrde da njihovi proizvodi mogu da preveniraju, leče ili izleče bilo koju specifičnu bolest).
Izvor: American Cancer Society www.cancer.org
I pored navedenog, danas je kombuha komercijalni proizvod koji se može nači u trgovinama širom Evrope i Amerike.

Šta je kombuha

IZVORI I UPOZORENJE (link) 

Ostali članci:
Kombuha u svetskoj literaturi
Kako se kombuha gljiva uzgaja i razmnožava
Lekoviti sastojci kombuhe
Lekovitost kombuhe i lekovita svojstva kombuha čaja
Sporedni efekti čaja od kombuhe
Da li je kombuha dobra za decu
Kako se pravi čaj od kombuhe
Kako se koristi čaj od kombuhe
Šta još treba znati o kombuha gljivi
Kombuha gljiva i iskustva korisnika
Kako se kombuha gljiva čuva i transportuje
– Fermentisani mlečni napitak od kombuhe