Sporedni efekti čaja od kombuhe

kombuha čaj

Sporedni ili neželjeni efekti čaja od kombuhe su mogući zbog mnoštva raznih supstanci koje sadrži napitak, posebno ako se zanemare uputstva i preporuke za upotrebu.

Najčešći sporedni efekti čaja od kombuhe su:

  • Vrelina koja se širi bez pravila i više puta na dan iz tela prema licu (valunzi) praćena ubrzanim pulsom i  uznemirenošću. Može se javiti u prvoj nedelji potrošnje napitka kao rezultat započete detoksikacije organizma.
  • Ranije povredjeni ili bolesni delovi tela mogu opet postati bolni kao reakcija na dejstvo čaja, što ukazuje da te povrede nisu izlečene.
  • Laka nervoza želuca koja nestaje prestankom uzimanja čaja.
  • Alergijske reakcije praćene opštom slabošću organizma kao posledica prevelike  stimulacije imunog sistema.
  • Simptomi bolesti ili slabosti bubrega i mokračnog mehura. Zbog detoksikacijskog delovanja kombuhe, ovi organi, ako su slabi, mogu biti suviše opterećeni povečanim protokom toksičnog materijala i na to reagovati.
  • Trovanja plesnima ako dozvolimo da se plesan razvije i pomeša sa korisnim sastojcima napitka.
  • Upala mišića, najčešće tokom neke infekcije ili upotrebe lekova za snižavanje lipida u periodu konzumiranja čaja.
  • Mlečna acidoza sa niskom pH vrednošću krvi zbog gomilanja laktata u tkivima i krvi. Javlja se kod korisnika koji redovno i bez prekida piju male dnevne doze. Ova vrsta bolesti se obično vidi kada čelije dobijaju nedovoljno kiseonika, što u nekim okolnostima može biti fatalno.
  • Komplikacije zbog intoksikacije kao posledice uzimanja jako kiselog napitka ili dugog konzumiranja velikih količina. Ovo može da ošteti jetru i dovede do teških poremećaja u cekom organiznu sa smrtnim ishodom.

U svim navedenim slučajevima dnevno uzimanje napitka treba odmah ukinuti, a kod lakših slučajeva doze smanjiti na minimum. Potražiti savet i pomoć lekara. Kada se stanje normalizuje, dnevne doze se mogu (uz odobrenje lekara) postepeno i veoma oprezno povečavati, vodeći računa o upozorenjima i uputstvima za pripremu i upotrebu kombuha napitka.

Sporedni efekti čaja od kombuhe

IZVORI I UPOZORENJE (link)

Ostali članci:
Šta je kombuha
Kombuha u svetskoj literaturi
Kako se kombuha gljiva uzgaja i razmnožava
Lekoviti sastojci kombuhe
Lekovitost kombuhe i lekovita svojstva kombuha čaja
Da li je kombuha dobra za decu
Kako se pravi čaj od kombuhe
Kako se koristi čaj od kombuhe
Šta još treba znati o kombuha gljivi
Kombuha gljiva i iskustva korisnika
Kako se kombuha gljiva čuva i transportuje
– Fermentisani mlečni napitak od kombuhe