Šta je tibetanska gljivica ili tibetanski mlečni kefir?

Šta je tibetanska gljivica?

Poreklo tibetanske gljivice
zoogloeaTibetanska gljivica spada u grupu bakterijskih ćelija pod nazivom Zoogloea koje formiraju želatinaste strukture ili filmove. Zoogloea se sastoji od polisaharida, ponekad sa dodatkom nekih azotnih jedinjenja. Ove vrste bakterija mogu imati štapičastu, koralnu ili neku drugu vrstu organizacije. Od mnogih vrsta koje se sreću u prirodi, samo su se tri vrste odomaćile i one su najviše proučavane: Tibikos, Kombuha i Tibetanska mlečna gljiva. Ove tri vrste prave potpuno različite kulture sa svojim specifičnim osobinama i konstitucijom. Postoji i tzv.vodeni kefir koji nastaje fermentacijom šećera u vodenoj otopini. Ono što je zajedničko za sve Zoogloea je prisustvo bakterija sirćetne kiseline. Smatra se da je reč „kefir“ nastala od turske reči „keif“ – „dobar osećaj“.

Postojbina tibetanske mlečne gljivice
Tibetanska mlečna gljivica se sreće mnogo ređe od ostalih vrsta zoogloea. Oni koji su uspeli da je nabave mogu se smatrati srećnima jer, ne samo da je korisna, već ima i prijatan ukus koji ne može da ostavi ravnodušnim čak ni najveće gurmane. Za Tibetansku mlečnu gljivicu se vekovima vezuje profinjen i lekovit mlečni napitak, koji se priprema uz njenu pomoć, i koji je veoma koristan dodatak dnevnoj ishrani. Danas se mnogi stručnjaci slažu da ovaj napitak daje dobre rezultate u očuvanju ukupnog zdravlja čoveka.
Smatra se da je prvi put Tibetanska mlečna pečurka bila otkrivena pre oko 300 godina. Nažalost, ne postoje informacije o tome kako je pronađena. Kao što joj ime govori, izvor ove gljive su određene geografke oblasti Tibeta, ali i Kavkaza gde je vekovima prenošena od generacije na generaciju. Varijantu kefira koju zovemo „tibetanska mlečna gljivica“ odgajili su tibetanski monasi. Oni u poklonili komadić ove gljive profesoru Sokolovskom, sa univerzitetske klinike u Glewitz-u (Poljska), koji je radio 5 godina u Indiji i oboleo od raka jetre. Monasi su ga lečili ovom gljivom pa je prof. Sokolovski gljivicu poneo sa sobom prilikom povratka iz Indije 1997. god.

Biološki sastav tibetanske gljivice
Tibetanska mlečna gljivica je simbiotska kultura probiotskih bakterija (Lactobacillus acidophilus, Streptococcus thermophilus i Lactobacilllus bulgaricus …) i kvašćeve gljivice (Saccharomyces) koje su enkapsulirane u polisaharidnu formaciju (Enkapsulacija je pakovanje različitih objekata unutar nekog zaštitnog sloja. Objekti koriste zajedničku komunikaciju sa spoljnjim objektima, a unutrašnja komunikacija služi samo njima).
Gljivice kvasca razgrađuju mlečni šečer (laktozu) u mlečnu kiselinu te čine kefir jedinstvenim proizvodom od fermetisanog mleka u kojem ima i nešto prirodno stvorenog alkohola. Razgradnja laktoze je razlog zašto je mlečni kefir dobar za osobe koje su alergične na laktozu. Bakterije i gljivice rade zajedno i transformišu mleko u lagano kiselo, penušavo piće – mlečni kefirprobiotsku namirnicu, posebno bogatu vitaminom B12, B1 i vitamin K.
Biološki sastav kod Tibetanskih i Kavkaskih gljivica je isti. Međutim, često se mlečnim kefirom označava samo kavkaska kultura iako je zbog biološke identičnosti teško utvrditi poreklo. Ako tražite kavkaski mlečni kefir, znajte da je tibetanska gljiva jednako dobra zamena, i obratno.
Sredinom 90 godina prošlog veka mnogi su počeli da koriste komponente za mlečni kefir iz prodavnica zdrave hrane, ali to nije isto što i originalna kultura – tibetanska mlečna gljivica! Originalna kultura se razmnožava! U normalnim uslovima se udvostruči za oko 17 dana. To je jedinstven proces razvoja simbiotskog organizma koji se može razmnožavati do u beskonačnost. Ova simbiotska tvorevina nema svoj analog ni po strukturi, niti po svom delovanju na ljudski organizam, jer sadrži veliku količinu korisnih bakterija i supstanci koji njen proizvod izdvajaju od svih ostalih proizvoda na bazi mleka.

Izvod iz studije o anti-upalnim aktivnostima tibetanskih gljiva
Laboratório de Fitofármacos, Universidade de Alfenas, Minas Gerais, Brazil,  online 7 January 2003.
Izvod iz studije o anti-upalnim aktivnostima tibetanskih gljiva, simbiotske kulture bakterija i gljivica enkapsulirane u polisaharidnu matricu:
„Tibetanska gljiva (TM) je fermentisano piće sastavljeno od desetak bakterija i kvasaca koji žive zajedno u polisaharidnim zrnima koje izlučuju. TM je slična kefiru probiotskom piću koje potiće sa kavkaskih planina i iskazuje anti-bakterijske, anti-mikotičke, anti-neoplastične i imunomodulatorne efekte. Sa ciljem da se procene antiupalna svojstva TM sproveli smo pamukom izazvani granulom i testove na edeme šapa pacova. Kasnije smo korisili  carrageenin, dextran i histamine kao stimulanse. TM uzorci su otopljeni i kontinuirano uzgajani tokom 15 dana u rastvoru melase 50gr/l. Suspenzije su korišćene za eksperimente nakon 24 sata fermentacije i TM zrna su se mehanički raspala. Rezultati su pokazali značajne inhibicije na formiranje granuloma tkiva kod test grupe u odnosu na negativnu kontrolnu grupu. TM suspenzije iskazale su inhibicije od 43% za inflamatorni proces. Edem na šapi pacova takođe je pokazao značajno opadanje sa posrednicima. Edem izazvan carrageenin je inhibiran 62% na 3 časa. Edem indukovan dextranom je potpuno inhibiran na 1 h, a edem izazvan histaminima 52% na 1 h“.

Šta je tibetanska gljivica?

Povezani članci:
– Lekovita svojstva tibetanskih gljiva ili tibetanskog kefira
– Kako-se-pravi-mlecni-kefir-od-tibetanske-gljivice
Kako-se-koristi-napitak-od-tibetanske-gljive
– Tibetanska-gljivica-ko-zna