Šta je idealna telesna težina – BMI?

Šta je idealna telesna težina - BMIŠta je idealna telesna težina – BMI? Koja telesna težina je idealna za neku osobu?
Idealna telesna težina nije ona koju osoba želi da ima, već ona koja je za nju normalna u odnosu na visinu, pol, godine starosti i konstituciju. ITM (indeks telesne mase) ili BMI (body mass index) normalne ili idealne telesne težine je orijentirno od 18.5 do 24.9. Napomena: Ove granice nisu tako stroge, jer obavezno treba imati u vidu i ostale uticajne faktore. Postoji dosta metoda za utvrdjivanje idealne ili normalne telesne mase ili težine.

Šta je idealna telesna težina – BMI?

Najjednostavniji, ali i najneprecizniji način za izračunavanje idealne telesne težine je:

  • Za žene: Idealna telesna težina = Visina u santimetrima minus 110
  • Za muškarce: Idealna telesna težina = Visina u santimetrima minus 100

Zvanična formula Svetske Zdravstvene Organizacije, koja je validna samo za punoletne osobe, izgleda ovako:
ITM (BMI) = Telesna težina/telesna visina² (telesna težina u kilogramima podeljena sa kvadratom telesne visine izražene u metrima).

Primer: Telesna visina neke osobe iznosi 1,64 m, a telesna težina 65 kg.
Postupak izračunavanja ide u dva koraka:

  • Prvi korak: Telesna visina na kvadrat =1,64 x 1,64 = 2.69
  • Drugi korak: BMI = 65 kg : 2.69 = 24,16. Dakle, BMI ove osobe je 24.16

Ova formula ne uzima u obzir procenat masnog tkiva, telesnu građu i konstituciju tj. ne meri odnos izmedju procenta telesne masnoće i mišićno-koštane mase koju zovemo „čista telesna masa“ ili LBM (lean body mass).
Iako zato ova formula nije dovoljno precizna, ona  jasno pokazuje kojoj kategoriji uhranjenosti pripada osoba sa utvrdjenim BMI ako se pogleda BMI klasifikacija:

  • BMI 18.5 ili manje = Neuhranjenost
  • BMI 18.5 do 24.99 = Normalna telesna težina
  • BMI 25 do 29.99 = Početak gojaznosti
  • BMI 30 do 34.99 = Gojaznost prvog stepena
  • BMI 35 do 39.99 = Gojaznost drugog stepena
  • BMI 40 ili više = Prekomerna gojaznost

Prema BMI klasifikaciji, osoba iz datog primera ima normalnu ili idealnu telesnu težinu!

Po opisanoj formuli napravljen je i BMI kalkulator koji služi isključivo u informativne svrhe i nije zamena za dijagnostičku metodu. Dobijene vrednosti važe samo za osobe od 18 do 65 godina starosti, a ne važe za decu, stare ljude, trudnice, dojilje, bolešljive i slabe osobe.

Tema: Šta je idealna telesna težina – BMI

Kada se utvrdjuje idealna ili normalna telesna težina, važno je znati da jedna metoda nije dovoljna za precizno određivanje stepena uhranjenosti. Uvek treba primeniti više metoda i uvek posle detaljnog kliničkog pregleda. Klinički pregled daje uvid u zdravstveno stanje i specifičnu konstituciju osobe, što omogućava precizniji zaključak o uhranjenosti pregledane osobe.
Na primer, nakupljena tečnost u telu ili izrazito uvećana mišićna masa mogu dati rezultate koji će pogrešno upućivati na zaključak da je telesna težina uvećana zbog masnih naslaga. Tek nakon uvida u zdravstveno stanje osobe, pristupa se utvrdjivanju, ne samo količine, već i rasporeda masnih naslaga u telu. Za to se najčešće koriste metode merenja telesne težine, debljine kožnog nabora, obima struka, određivanja ITM i dr.

Merenje telesne tezineMerenje telesne težine radi se uvek u jutarnjim satima, bez obuće i odeće, pre jela i posle obavljenih fizioloških potreba. Ova metoda ne pokazuje samo težinu nepoželjnog masnog tkiva, već uključuje i težinu poželjne mišićne mase. Pošto je mišićno tkivo teže od iste količine masnog tkiva, dobijeni rezultati mogu da zavaraju.

Merenje obima pojedinih delova tela podrazumeva merenja obima struka, gornjih i donjih ekstremiteta i odnos struka i kukova. Struk se meri između najniže tačke rebarnog luka i bedrenog grebena. Normalne vrednosti su 0,95 za muškarce i 0,80 za žene.
Ove vrednosti su korisne za određivanje tipa gojaznosti (androidni ili ginoidni tip). Vrednosti veće od navedenih ukazuju na androidni tip (kao jabuka) koji je češći kod muškaraca i opasniji po zdravlje. Ovaj tip gojaznosti ukazuje na nakupljanje masti u središnjem delu tela, na stomaku i oko ruke. Ginoidni tip (kao kruška) je češći kod žena i ukazuje na masne naslage u donjem delu tela, u predelu zadnjice i butina.
Osobe sa BMI indeksom preko 30, muškarci sa obimom struka koji je veći od 102 cm i žene sa obimom struka preko 89 cm, izložene su pojačanom riziku od nastajanja teških hroničnih bolesti.

Merenje debljine kožnog nabora (procenta telesne masti) je veoma važno za ravan stomak i ukupno stanje. Procenat telesne masti koji je iznad 25% kod muškaraca, i 30% kod žena, ukazuje na gojaznost. Tek kada je ovaj procenat oko 10% i niži, trbušna muskulatura postaje vidljiva. Merenje debljine kožnog nabora vrše stručna lica u za to specijalizovanim ustanovama.

Tema: Šta je idealna telesna težina – BMI

Izračunavanje procenta telesne masnoće (body-fat-formula)
Formula za žene:
Faktor 1
(Ukupna telesna težima x 0.732) + 8.987
Faktor 2
Obim ručnog zgloba u najvećoj mogućoj tački / 3.140
Faktor 3
Obim struka preko pupka x 0.157
Faktor 4
Obim kuka u najvećoj mogućoj tački x 0.249
Faktor 5
Obim podlaktice u najvećoj mogućoj tački x 0.434

Čista telesna masa (LBM) = Faktor 1 + Faktor 2 – Faktor 3 – Faktor 4 + Faktor 5
Težina masnog tkiva = Ukupna telesna težina – Čista telesna masa
Procenat telesne masti = (Težina masnog tkiva x 100) / Ukupna telesna težina

Formula za muškarce:
Faktor 1 (Ukupna telesna težina x 1.082) + 94.42
Faktor 2 Obim ručnog zglobat x 4.15
Čista telesna masa = Faktor 1 – Faktor 2
Težina masnog tkiva = Ukupna telesna težina – Čista telesna masa
Procenat telesne masti = (Težina masnog tkiva x 100) / Ukupna telesna težina

Ako je telesna težina 65 kg onda je od toga 10% ili 6,5 kg masno tkivo, a ostalo se odnosi na kosti, mišiće, organsko tkivo, krv. Izvesna količina tih masti je takodje korisna, jer je neophodna za normalno funkcionisanje organizma (regulisanje temperature, popuna izmedju organa i tkiva, rezerve energije).
Telesna težina i obim struka su najprecizniji nakon budjenja posle 7 – 8 sati spavanja, pa je najbolje vreme za rad po ovoj formuli ujutro, posle ustajanja i obavljenog toaleta. Ova formula ne daje potpuno precizan procenat telesne masti, ali pomaže da, pri gubitku telesne težine, proverimo da li je to gubitag telesne masnoće ili i mišićne mase! Naravno, cilj je da se gube samo masne naslage, a maksimalno očuva mišićno tkivo!obim struka

Izračunavanje odnosa izmedju obima struka i kukova

Odnos izmedju obima struka i kukova je značajan pokazatelj zdravstvenog stanja i rizika. Ljudi sa većim naslagama masti oko struka više su izloženi riziku od obolevanja srca i dijabetesa od onih sa povečanim masnim naslagama oko kukova. Obim kukova se meri na njihovom najširem delu, a obim struka preko pupka ili neposredno iznad njega.

Izvor: https://www.bmi-calculator.net/

Šta je idealna telesna težina – BMIPovezani članci:
– Šta-je-potrebno-za-zdravo-mrsavljenje
Gojaznost-i-mršavljenje
Koliko-kalorija-dnevno-zaista-trebamo