Šta je idealna telesna težina – BMI?

Šta je idealna telesna težina - BMI? Koja telesna težina je idealna za neku osobu? Idealna telesna težina nije ona koju osoba želi da ima, već ona koja je za nju normalna u odnosu na visinu, pol, godine starosti i konstituciju. ITM (indeks telesne mase) ili BMI (body mass index) normalne ili idealne telesne težine je orijentirno od 18.5 do 24.9. Napomena: Ove granice nisu tako stroge, jer obavezno treba imati u vidu i ostale uticajne faktore. Postoji dosta metoda za utvrdjivanje idealne ili normalne telesne mase ili težine. Šta je idealna telesna težina - BMI? (више…)
Pročitaj još about Šta je idealna telesna težina – BMI?
  • 1