Održavanje web sajtova, zašto i kako?

Održavanje web sajtova
Održavanje web sajtova podrazumeva neprekidno osvežavanje informacija na sajtu i brigu o bazi podataka, unapredjivanje dopadljivosti, funkcionalnosti i korisnosti sajta itd. Ako se ne menja zastareli sadržaj na sajtu, ne proverava njegova funkcionalnost ili pozicija sajta na listi pretrage, sajt brzo zaostaje u trci sa konkurencijom.

To znači da sajt gubi posetioce, a sa njima i svaki smisao svog postojanja!

Održavanje web sajtova

Zašto je potrebno održavanje web sajtova?

Da li je održavanje web sajta neophodno ili ne? Održavanje web sajtova je neophodno iz mnogo razloga. Pre svega, velika je šteta za korisnike sajta ako jedan kvalitetan web sajt nestane sa web ponude samo zato što nije redovno i stručno održavan. Takodje, nije zanemarljiva ni činjenica da sa njim nije izgubljeno samo ono što je u njega uloženo, već je nestala i svaka šansa da takav sajt donosi bilo kakvu korist svom vlasniku.

Websajt je složen i osetljiv sistem podložan zastarevanju

Websajt je složen i osetljiv sistem koji funkcioniše i uspešno obavlja posao koji mu je namenjen, samo ako mu se posvećuje potrebna pažnja. Kao i svi „radni“ sistemi, i web sajt je podložan zastarevanju, „kvarovima“, padovima…
Razni faktori pronalaze i koriste slabosti neodržavanog sistema i nanose svakojaku štetu. Redovno održavanje web sajtova je preventivno delovanje. Time se stvaraju i održavaju uslovi u kojima web sajt može besprekorno i bezbedno da služi svojoj nameni. Sano tada može da pruža zadovoljstvo svom vlasniku, redovnim korisnicima i slučajnim posetiocima.

Kako funkcioniše održavanje web sajtova?

Možete sami da obavljate taj posao. Možete da uštedite vreme i novac ako angažujete specijalizovanu firmu da, umesto vas, održava vaš vebsajt.

Moguće je održavanje web sajtova po potrebi i redovno održavanje web sajta!

Održavanje web sajtova po potrebi podrazumeva povremeno održavanje web sajta samo kada je to potrebno. Cena za održavanje web sajta po potrebi odredjuje se prema obavljenom poslu i utrođemim radnim satima.
Redovno održavanje web sajtova je usluga koja je isplativa klijentima kojima je neophodno da svakodnevno vrše ažuriranje web sajta više sati.
Cena za redovno održavanje web sajta kreće se najčešće izmedju 20 i 70€ mesečno. Usluga je veoma isplativa ako se ugovori paušalno plaćanje na mesečnom nivou.

Naravno, svaki klijent ima svoje specifične zahteve. Zato je potrebna konsultacija sa stručnjakom.

Najlakši načn da to uradite je:

    1. Da odete na sajt: https://pc021.rs/odrzavanje-web-sajta/ i pogledate osnovne elemente za održavanje web sajta,
    2. Da definišete svoje potrebe i budžet za taj posao i
    3. Da sve to opišete u formularu  KONTAKT

U najkraćem roku dobijate rešenja i pomoć da izaberete ono šta Vama najviše odgovara!

Održavanje web sajtova je neophodno ako želite:

  1. Da Vaš websajt besprekorno funkcioniše i konstantno jača Vaše prisustvo na internetu.
  2. Da Vaš websajt dinamički uvečava svoju korisnost za Vas, vaše klijente i sve posetioce sajta.