Koliko košta održavanje web stranica?

koliko košta održavanje web stranica

Koliko košta održavanje web stranica, često nas pitaju. Naši klijenti znaju koliko je održavanje web stranica važno za njihovo uspešno poslovanje preko interneta.

Zato s pravom uvek proveravaju:

Koliko košta održavanje web stranica?

Odgovor na ovo pitanje lakše je razumeti ako se zna šta održavanje web stranica obuhvata:

1.Održavanje web stranica najčešće podrazumeva povremeno ili redovno osvežavanje web stranica. To podrazumeva unošenje novih informacijama, dodavanje i uklanjanje zastarelih ili nepotrebnih sadržaja i elemenata i slično.

Kolika je cena održavanja stranica sajta u ovim slučajevima, saznaje se na osnovu iznetih zahteva i dogovora. Povremeno ili redovno održavanje web sajtova vrši se prema iznetim zahtevima vlasnika.

Redovno održavanje web stranica

Cena za redovno održavanje web stranica, utvrdjuje se kada se analiziraju sve Vaše potrebe i postigne dogovor o našem angažovanju. Redovno održavanje web stranica, može biti i do 30% jeftinije u odnosu na cene naših usluga koje pružamo samo povremeno.

Koliko košta povremeno održavanje web stranica, utvrdjuje se prema satnici ukupnog angažovanja.

2.Održavanje funkcionalnosti web stranica kao usluga, obuhvaćeno je servisiranjem web sajta koji hostuje kod nas. Ovim se postiže da je svaki web sajt stabilan i funkcionalan sve dok mi brinemo o njemu.

Dok  koristi naš hosting, funkcionalno održavanje web stranica je besplatno sve dok održavanje web stranica ne zahteva više od pola sata rada u toku jedne nedelje.

3.Ukoliko klijent ima naknadne zahteve koji nisu regulisani dogovorom (ugovorom), onda se ti zahtevi tretiraju kao nova usluga oko koje sledi novi dogovor o realizacije i ceni koštanja. Koliko može da košta održavanje stranica sajta sa dodatnim zahtevima, zavisi od obima i složenosti posla i dogovora.

Više informacija možete pogledati u članku Cena održavanja web sajta.