Fermentisani mlečni napitak od kombuhe

Primena kombuhe (čajne gljive) u dobijanju čajnog napitka je već dugo poznata pa se prirodno nametnulo pitanje može li se i kako dobiti fermentisani mlečni napitk od kombuhe. Utvrdjeno je da se fermentaciona tečnost dobijena vrenjem tradicionalnog inokuluma za čaj od kombuhe, može upotrebiti kao inokulum za fermentaciju mleka i da je najbolji porast mikroorganizama čajne gljive postignut u mlečnom napitku sa 2,2% mlečne masti. U nastavku su IZVODI iz naučnih radova objavljenih u Časopisu Saveza hemičara i tehnologa, "Mleko i mlečni proizvodi", VOL. 20, BEOGRAD, 2009. BROJ 1-2: (више…)
Pročitaj još about Fermentisani mlečni napitak od kombuhe
  • 0